Lid van MKB-Infra

Per 1 februari 2019 is Peters GWW lid van branchevereniging MKB Infra

Per 1 februari 2019 is Peters GWW lid van de branchevereniging MKB Infra.

MKB INFRA staat voor:

  • Uniforme, transparante aanbestedingsprocedures
  • Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Groter marktaandeel mkb in gww-sector
  • Constructieve samenwerking opdrachtgever – opdrachtnemer
  • Behoud vakmanschap
  • Meer invloed op arbeidsvoorwaarden / CAO’s

Voor meer informatie kijk op MKB Infra