Reconstructie Het Zand te Ooij

Opdrachtgever gemeente Berg en Dal

Locatie: Ooij
Opdrachtgever: Gemeente Berg en Dal
Looptijd project: April tot oktober 2021

In opdracht van de gemeente Berg en Dal realiseren wij de Reconstructie van Het Zand te Ooij. De wijk Het Zand betreft de straten Goudewindestraat, Elftstraat, Alverstraat, Karperstraat, Bleistraat en Rietvoornstraat.

Tijdens deze reconstructie wordt gefaseerd het bestaande riool vervangen en het hemelwater afgekoppeld van het riool. Hiervoor wordt een infiltratieriool aangelegd met een overstort op de “Wilhelminaplas".

De rijbanen en trottoirs worden voorzien van nieuwe betonstraatstenen en tegels.

           

          

Link: www.bergendal.nl