Onderhouds- en realisatiewerkzaamheden voor Ruimte voor de Waal

Opdrachtgever i-Lent, combinatie Dura Vermeer – Ploegam

Locatie: Nijmegen – Lent
Opdrachtgever: i-Lent, combinatie Dura Vermeer – Ploegam
Looptijd project: Realisatie van 2012 – 2016, Onderhoud van 2017 tot 2042;

Peters GWW heeft in de realisatiefase een ondersteunde rol vervult in het leveren van grondwerkers, stratenmakers en materieel. In de onderhoudsfase worden wij veelvuldig gevraagd voor diverse onderhoudswerkzaamheden aan straatwerk, asfalt, betonreparaties en waterbouwkundige constructies.

Onderhoudswerkzaamheden
Luchtfoto Ruimte voor de Waal

Link: www.ruimtevoordewaal.nl